Menu

Disclaimer

DISCLAIMER

Al de testen van Gelukkige Mama’s zijn gemaakt door Gelukkige Mama’s zelf ontwikkelt. Aan het samenstellen van de testen en artikelen op de websites van Gelukkige Mama’s is de uiterste zorg besteed. Echter kan Gelukkige Mama’s op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor enige onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen uit het handelen van de testafnemer of lezer, op grond van de uitslagen van de testen of teksten op de websites van Gelukkige Mama’s.
Ook voor eventuele foutieve uitslagen door fouten in het systeem van gegevensverwerking, waardoor de testuitslagen kunnen variĆ«ren met de werkelijkheid, is Gelukkige Mama’s niet aansprakelijk.

Al de Gelukkige Mama’s testen zijn niet op wetenschappelijk onderzoek gebaseerd, maar wel uit praktijkervaring/onderzoek vervaardigd.

Het staat Gelukkige Mama’s vrij ten alle tijden en bij nieuwe inzichten de inhoud van de testen aan te passen, waardoor de testen dus aan verandering onderhevig kunnen zijn.

De testen of uitkomsten geven een algemeen advies en mogen dus in geen geval als vervanging worden gezien van een medische of psychologische advies van een psycholoog of psychiater.
Intellectuele eigendomsrechten
De inhoud van deze site is auteursrechtelijk beschermd en deze auteursrechten berusten bij Gelukkige Mama’s. Alle rechten zijn voorbehouden. Informatie van de site mag, tenzij anders aangegeven, niet worden gekopieerd, overgeplaatst, verspreid of opgeslagen zonder schriftelijk toestemming vooraf van Gelukkige Mama’s.
Privacy
Je gegevens worden vertrouwelijk en anoniem behandeld. Je antwoorden en persoonlijke rapportage blijft strikt vertrouwelijk. Het e-mailadres dat je invoert om de uitslag of meer informatie over de test toe gestuurd te krijgen, wordt enkel en alleen voor dat doeleinde gebruikt. Je privacy is dus gewaarborgd.

Aansprakelijkheid

Gelukkige Mama’s sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de Gelukkige Mama’s website, de informatie, de online testen en modulen.

Cookies
Lees hier meer over het koekiesbeleid van deze site.

Gelukkige Mama’s behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment naar eigen inzicht de inhoud van de websites van Gelukkige Mama’s of deze disclaimer te wijzigen.